zondag 14 januari 2018

Zelf regeren is zelf vooruitzien

Besluiten hoe we Nederland droog houden doen we al eeuwen. Nederland is immers veroverd op het water. Mensen die in een polder wonen moeten gezamenlijk beslissen over het drooghouden van de polder. Boeren, edelen, burgers besloten samen over de noodzakelijke bouwwerken en onderhoud. De term “polderen” komt er vandaan.

Toch kwamen gewone mensen daar nauwelijks aan te pas. Sinds 1848 leerden vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld met elkaar samen te werken. Er ontstonden partijen die opkwamen voor de mensen die geen stem hadden en namens hun spraken. In de twintigste eeuw kregen we kiesrecht.

Maar nog steeds spraken vertegenwoordigers voor ons. Het akkoord van Wassenaar is het mooiste voorbeeld van het samen eens worden over zaken die op de langere termijn spelen en waarbij diverse groepen niet helemaal hun gelijk krijgen. En kijk wat er allemaal in de SER is geregeld. Maar de organisatiegraad is steeds lager. We gaan er steeds meer naar toe om  zelf zaken te regelen en niet een vaste vertegenwoordiger te vertrouwen.

We gaan er steeds meer vanuit dat we er allemaal zelf iets over te zeggen hebben. Dat is erg lastig bij veel zaken, maar bijna onmogelijk voor de langere termijn.

Besluiten over de verre toekomst
De vraag komt terug. Hoe gaan we om met het water? Het is algemeen bekend dat veel mensen de beslissingen over het pensioen al niet aankunnen. Je moet sparen voor 50 jaar later terwijl je nu geld nodig hebt. Of neem verzekeringen rond arbeidsongeschiktheid: je neemt vrij gemakkelijk aan dat iets jouzelf niet overkomt. Dat is rond het water nog veel moeilijker.

De zeespiegel kan in Nederland maximaal 50 centimeter stijgen zonder dat we natte voeten krijgen. Dan moeten we wel de dijken verder goed onderhouden en zo. Maar hoeveel gaat de zeespiegel stijgen? Daarvoor zijn scenario’s waarbij er een kans van 2,5% is dat dat 1,5 meter wordt in 2100! In elk geval blijkt op de lange termijn die 50 centimeter niet genoeg te zijn. 

Kunnen we allemaal omgaan met scenario’s? Nee. Heel veel mensen zullen zeggen dat zo’n scenario onwaarschijnlijk is en dat je je daar niet op hoeft voor te bereiden. Terwijl scenario’s er niet zijn om te kiezen wat het meest waarschijnlijke scenario is, maar om voorbereid te zijn. Het is net zo als die ongevallenverzekering: je denkt mij overkomt het niet, maar de kans dat je een auto-ongeluk krijgt is wel degelijk aanwezig. Op het moment dat je toch dat ongeval krijgt ben je te laat. We moeten dus leren om vooruit te kijken. Dat kunnen wij, gewone mensen, nu al veel beter dan in 1848 toen de Koning de macht afstond aan de volksvertegenwoordiging. 

Over het gas uit Groningen konden we niet goed besluiten
Over het gas in Groningen konden onze vertegenwoordigers al geen goed besluit nemen. Dat was ook omdat wij gewone burgers wel graag dat geld van die aardgasbaten aan leuke dingen zouden besteden. (Ook de Groningers stemden in met het verjubelen van de aardgasbaten.) De Noren deden dat met hun baten veel beter. Het was financieel op korte termijn erg aantrekkelijk om gewoon door te gaan en gas te onttrekken. Op het moment dat het te laat is en de bewoners in Groningen geconfronteerd worden met de gevolgen moet volkswoede de regering overtuigen.

Regeren is vooruitzien

Dat laten we met het water toch niet gebeuren? Als we allemaal beseffen dat we verantwoordelijk zijn voor onze toekomst en luisteren naar experts, moet het mogelijk zijn om vooruit te zien. Dan moeten we niet vallen voor klimaatontkenners, of anderen die gemakkelijk geld uitgeven omdat de toekomst nog ver weg is. Mijn voorspelling is namelijk dat een besluit als de Deltawerken in deze tijd van wantrouwen in vertegenwoordigers veel lastiger is dan in de jaren 50. En toen moest ook een ramp de zaak in beweging zetten. We moeten zelf vooruit zien en zelf nu verantwoordelijkheid nemen. 

En de vroegere leiders? Die zullen eerder agenderen dan besluiten. Maar als je niet agendeert krijg je geen kans om vooruit te zien. Dan moet je wachten op een ramp. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten