maandag 2 augustus 2010

Minderheidskabinet een goede uitkomst?

Het Nederlandse stelsel werkt in zoverre goed dat Wilders zich heeft moeten committeren aan afspraken over kabinetsbeleid. Zelf had ik liever een breed kabinet gehad dat gezien de uitslag wat meer afstand tot de partijpolitieke prietpraat had kunnen tonen. Een kabinet met mensen uit VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks. Maar hoe moeten we nu zo'n minderheidskabinet bekijken? Het zou namelijk wel heel goed zijn als de PVV zich bereid toont tot meer dan boosheid. Gaat dat gebeuren?

Dat het kabinet niet kan bogen op een stabiele meerderheid is vervelend, maar niet onbekend. Het vorige kabinet had in de peilingen ook geen meerderheid. Er komt meer ruimte voor de kamer, waardoor meer discussies in het openbaar gevoerd worden. Maar er komt meer partij-politiek gedoe waar we eigenlijk allemaal een hekel aan hebben. Was dat eerder beperkt tot de formatie en nieuwe thema's of bijstellingen, nu wordt het gewoonte. Dat is op zich ook overkomelijk.

Moeilijker is het om in te schatten wat de PVV gaat doen rond kopvoddentax en zo. Voor dergelijke aanstotelijke en opruiende praat komt meer aandacht. En gaat de PVV het nu ook op zich nemen om moeilijke beslissingen te verdedigen? Dat is heel belangrijk.

Want het is nodig dat mensen weer merken dat democratie wat anders is dan stemmen tellen en de meerderheid volgen. Het is ook zelf verantwoordelijkheid nemen en niet wegduiken voor moeilijke besluiten. Bij een dictatuur kun je klagen en het nergens mee eens zijn. Bij een democratie moet je accepteren dat je soms kiest uit twee kwaden. Daar ben ik niet gerust op. Het minderheidskabinet betekent namelijk snel meer koehandel.

Juist bij komende bezuinigingen is dat belangrijk: om verantwoording te geven over moeilijke keuzen. Dat moet dan niet alleen een meerderheid zijn in de kamer, maar een groep die die besluiten verdedigt tegenover de eigen kiezers, verantwoording aflegt aan de samenleving over die keuze. Op dat punt verwacht ik niet zoveel en dat is een slechte zaak met de bezuinigingen in het vooruitzicht. Het zou betekenen dat we deze periode vooral moeten uitzitten. Want dat mijn hypotheekrenteaftrek nu behouden blijft vind ik niet een mooi vooruitzicht.

In de samenleving verder bouwen aan democratische gezindheid. Dat zou komende tijd wel eens een stuk moeilijker kunnen worden.