vrijdag 17 augustus 2012

Stem wijzer: let op de centen

De stemwijzer is een prachtiginstrument om je te oriënteren. Maar is het programma hetbelangrijkste om je op te oriënteren? Letten we niet op, dan worden we klanten van de politiek! (Tegen hoge kosten)

De Stemwijzer heeft grote voordelen.Vroeger was het veel moeilijker om je ideeën te vergelijken met dievan de diverse partijen. Het is mooi gedaan, je kunt bepaalde ideeënbelangrijker vinden en je kunt terugzoeken naar de verschillen.
Maar er zijn ook belangrijke nadelen. Het is oppervlakkig. Je wordt niet geconfronteerd met oplopende schulden, je kruist gewoonaan dat je die 3% tekort niet zo belangrijk vindt. Wat weinig mensenbeseffen is dat het stimuleert om je op te stellen als klant van depolitiek. De ontwikkelaars van de stemwijzer zouden dat niet willen,maar het gebeurt wel. Doe mij maar AOW met 65 en geen korting op de pensioenen!

Terug naar Nederland als vereniging
In de jaren tachtig begonnen mensenplotseling te praten over de BV Nederland die uiteraard als elk bedrijf financiële groei moest genereren en daarom goed gerund moestworden. Dat is een zeer kwalijke vergelijking. Bedrijven nemen risico's en kunnen failliet gaan. Bij moeilijke omstandigheden worden gewoon wat werknemers ontslagen. We kopen producten van bedrijven en als de producten ons niet zinnen, kopen we die bij een andere BV. Je moet Nederland veel meer zien als een vereniging of in VVD-termen als een maatschap. Alle maten beslissen mee, er is meer dan financiële groei en mooie producten: de maten moeten zich er ook thuis voelen en ze willen aan het werk kunnen blijven.

De stemwijzer is een product om als klant de BV Nederland mee aan te sturen. Je kiest welke producten je wilt, maar bekommert je niet om de degelijkheid en de manier waarop zaken worden gedaan. Neem Emile Roemer, die best een net programma heeft gefabriceerd (een vergelijking met vroegere programma's zou interessant zijn!). Maar wat wordt zijn strategie om Nederland vormte geven? Dat is een heel riskante: hij stuurt aan op een onverantwoord soort concurrentie. Krijgen we een boete van Brussel? Dan krijgen ze geen cent van ons! Klinkt heel aardig voor de BV Nederland, maar minder vrolijk voor Nederland als vereniging. Er zijn immers andere verenigingen die we op de vingers hebben getikt dat ze te onverantwoord omgaan met geld. Trekken wij ons er niets van aan: dan zijn vooral de Grieken, Italianen. Portugezen en Spanjaarden blij, want zij hoeven zich er ook niets van aan te trekken. Dat lijkt gunstig voor de klanten van BV Nederland. Gaat Griekenland failliet, dan is dat een zorg minder. Typisch bedrijfsmatig om je niets van je concurrenten aan te trekken of van de werkgelegenheid van de leden van de vereniging. Bovendien kun je je klanten mooie beloften doen.

Maar die klanten (eigenlijk de leden van de Vereniging Nederland) stemmen niet alleen over die mooie beloften. Ze moeten ook stemmen over de werkwijze die de vereniging Nederland kiest met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Ze kijken wie ze vertrouwen om namens hen te onderhandelen. Ze moeten daarbij toch echt ook wel naar het geld kijken! Op de lange termijn betalen ze die gratis lunch van de SP.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten