dinsdag 2 juni 2020

Hoe word ik een complotgoeroe?


In deze tijd van complotdenkers is het tijd om eens te kijken hoe je een complotgoeroe kunt worden met veel volgers. Veel volgers betekent dat je geld kunt verdienen: met video's maar ook met bijeenkomsten. Het lukt zelfs om zalen vol te krijgen met de theorie dat de aarde plat is. Je zal daarvoor nog even moeten wachten tot na de corona-tijd, want dit complot van de regering om een politiestaat te kunnen worden leidt nog steeds tot boetes. Volg 6 stappen en een geweldig resultaat is gegarandeerd! 

Onderstaande tips haal ik uit video's die ik op facebook zag en teksten op de stillewaarheid, niburu, want to know (prachtige titel voor een complot-site) of die van David Icke. Een mooi inzicht van de werkwijze zag je in de documentaire over Janet Ossebaard.   Kijk zelf en bereid je voor op een hoop ergernis. Maar je krijgt mooi inzicht. 

1.Suggereer verbanden
Je stelt wat vragen over verbanden. Is het niet erg toevallig dat ….? Uiteraard pakken de andere complotdenkers dat op. De toon is gezet, je punt gemaakt, meer hoeft niet. Zo gaat het met complotten. De RIVM ontvangt geld van de overheid, dus ze zeggen alleen wat de overheid wil dat ze zeggen. Op zich helemaal geen slechte kritiek. En dat past: een goede complottheorie is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk: dan houd je het langer vol. Suggereer vooral verbanden rond ingewikkelde schandalen en rampen: hoe groter, des te meer zijn mensen op zoek naar een simpele verklaring. Denk aan 9/11, corona, MH17, pedofielennetwerken. 

Janet Ossebaard suggereert voortdurend verbanden. Zo stelt ze zelfs dat Italië de lockdown heeft gedaan om geld uit Europa te krijgen. Er komt nu toch geld uit Europa? Met een beetje oefening kun je altijd verbanden vinden om een goede suggestie te wekken. (Even terzijde bedenk je dan dat New York, het VK en China geen geld uit Europa kregen. Maar je kunt natuurlijk ook daar weer verbanden leggen. China wilde toch 5G uitrollen en moest toch verbergen dat het corona veroorzaakt? New York was toch anti-Trump?)

2. Geen bronnen nodig!
Als de interviewer probeert te weten te komen hoe een complotdenker bij corona en 5g complotten komt, neem je daar afstand van. De NOS geeft ook geen bronnen. Je hebt ook niet beweerd dat 5G corona veroorzaakt, je hebt kritische vragen gesteld. Dat dat niet mag is al het eerste bewijs dat er iets verdoezeld is! Je echte beweringen doe je steeds in bijzinnen. In een Trump-achtige manier van praten kom je vooral overtuigend over. Je wil het niet over graancirkels hebben, maar er zijn bergen bewijs (mooi voorbeeld van zo'n terzijde bijzin)! Maar je wil het er niet over hebben! Waarom zou je die vragen moeten beantwoorden? Wat zit daar achter bij de interviewer?.

3. Overdrijf!
Rond vaccinatie zijn er onderzoeken die deugen en die niet deugen. Er zijn ook vragen geweest over controle op de toevoegingen bij vaccinaties. Dan zeg je niet: het bewijs is te dun. Je zegt: er is heel veel bewijs dat er zaken fout gaan. Er is ook bewezen dat de controle niet deugt! Bill Gates heeft ooit overbevolking een probleem genoemd dus hij is bereid miljoenen mensen te doden! Dit is het grootste schandaal uit de geschiedenis! Daarmee nodig je de kijker uit om stelling te nemen. Van het grootste schandaal uit de geschiedenis mag je niet denken dat de waarheid wel in het midden zal liggen (wat op zich al een foute aanname is). Mensen moeten boos worden, want boosheid maakt blind.

4. Roep op om zelf onderzoek te doen!
Wat je ook vaak ziet bij complotdenkers is de oproep aan kijkers om zelf onderzoek te doen. Het mooie van internet is dat je bij je onderzoeksvragen snel een bevestigend antwoord kunt krijgen. De wetenschappelijke kwaliteit van al die argumenten kun je moeilijk controleren. Toen ik ooit zocht op gevaar van het HPV-virus, kreeg ik eerst allemaal linken naar pagina's over het gevaar van HPV vaccinatie. Dus je kunt gemakkelijk oproepen om zelf onderzoek te doen, komt weer zelfbewust en overtuigend over! Je staat niet open voor kritiek van de interviewer, maar neemt je kijkers juist erg serieus.

5. Niet: “je gelooft het niet”, maar: “je hebt het nog niet door!”
Wat ook opvalt is dat mensen zo overtuigd zijn dat ze niet kunnen indenken dat iemand tot een andere conclusie komt. Daarom zeg je eerder “je hebt het nog niet door”, dan iets als je gelooft mij niet. Daarmee leg je bij bij de luisteraar de suggestie dat je dom bent als je het complot niet overneemt. Uitstralen dat je zeker weet en krachtig blijven helpt. 

6. Val de mainstream media aan!
Worden journalisten te kritisch, dan zet je ze weg als overbodig en niet met hun tijd meegaand. Dat is net zo'n debattruc als “we kunnen niet terug naar de middeleeuwen”. Iemand die dat zich verdedigt plaatst zich als een verdediger van teruggaan naar de middeleeuwen. De journalist wordt ook betaald door adverteerders of de overheid, die hebben er baat bij de waarheid te verdoezelen. Neem je het op voor de media, dan ga je niet met je tijd mee. Je houdt je vast aan oud nieuws en bent de slaaf van adverteerders! De hele term mainstream media is al een prachtige vondst waarmee je alle media met een groot bereik op een hoop gooit.

Dat zijn de 6 tips. je kunt er groot mee worden! Maar je hebt het misschien nog niet door. Geloof mij niet zomaar, doe zelf onderzoek! maandag 25 mei 2020

Burgeraudit over coronamaatregelen


Sinds 2017 is het in de Tweede Kamer traditie om enkele dagen na Verantwoordingsdag een “V-100” te organiseren. Honderd mensen uit de samenleving onderzoeken op uitnodiging van de vaste commissie voor Financiën de jaarverslagen van enkele ministeries. Zij formuleren vragen bij de jaarverslagen vanuit hun eigen ervaring met een specifiek beleidsthema. Deze vragen worden vervolgens door de commissies voorgelegd aan de bewindspersonen. Het kan gaan om een aselecte steekproef uit de kiesgerechtigden of om een bijzondere groep, bijvoorbeeld honder studenten van het MBO. Dat kan ook rond de maatregelen vanwege de Corona-crisis.

Draagt bij aan begrip en vertrouwen
De deelnemers kijken positief terug op de V-100. Een grote meerderheid ziet de meerwaarde van een dergelijk evenement voor de democratie en voor zichzelf als deelnemer. Bijna iedereen (94%) zou vrienden of familieleden aanraden aan de V100 deel te nemen. Zo kwam uit de evaluatie van de V100. 
Mensen waren iets positiever over de interesse in mening van gewone mensen

Bron: onderzoek RUG en NSOB V-100
De deelnemers waren ook positiever over de Tweede Kamer. Ze hoeven natuurlijk van mij niet ineens alle vertrouwen te krijgen. Maar meer nuance in het oordeel is wel een mooi resultaat. 
Bron: Onderzoek RUG en NSOB V-100

Evaluatie coronamaatregelen
Waarom zou de Kamer niet ook rond de evaluatie van de coronamaatregelen 100 mensen uitnodigen? Hun blik zal anders zijn dan die van Kamerleden en ze hebben geen last van zelf eerder ingenomen standpunten. Als je bijvoorbeeld achteraf gezien de maatregelen te streng vindt, maar zelf juist publiekelijk pleitte voor nog strengere maatregelen kan je met jezelf in de knoop komen.

De V-100 kan zich anders inleven dan Kamerleden. Hun eigen inkomsten vielen misschien wel weg. Ze konden misschien hun huur niet meer betalen. Hun omstandigheden zijn anders, hun invalshoek kan dus ook heel anders zijn.

Deze V-100 zouden een rapportage moeten krijgen van het kabinet en daar vragen voor moeten formuleren. Hun vragen moeten vervolgens net zo goed als die van Kamerleden formeel beantwoord worden. Mogelijk kunnen ze nog een keer bij elkaar komen om te bespreken of de antwoorden voldoende informatie geven. Vrij simpel. 

Een burgeraudit over de zo enorm ingrijpende corona-maatregelen. Ik zie een mooie bijdrage aan de evaluatie in het verschiet, goed voor de transparantie en het vertrouwen. .


maandag 11 mei 2020

Democratie in en na de Coronatijd


In tijden van crisis hebben mensen de neiging om de leider te steunen. In nood blijken mensen in overgrote meerderheid blij met iemand die verantwoordelijkheid neemt omdat ze zelf te geschrokken zijn om te weten wat er moet gebeuren. Ik vind dat Rutte het na de wat trage start goed doet. Na de coronacrisis zal echter gewerkt moeten worden aan de democratie en vooral de democratische controle.

Vergaande bevoegdheden
In Nederland is geen noodtoestand afgekondigd. Want met een beroep op de Wet publieke gezondheid kan een minister van justitie en veiligheid of de commissaris van de koning het je bevinden in de openlucht al beperken tot een bezoek aan de supermarkt of een arts. De bevoegdheden gaan erg ver. Het is zelfs zo dat de centrale overheid burgemeesters kan opdragen van hun bevoegdheden gebruik te maken. In de Volkskrant vertelde de burgemeester van Hoogeveen dat hij een kwartier had om de cafés te sluiten.

Bij weinig mensen macht neergelegd
Het gaat er niet om dat dit alles niet mag. Het recht van vrijheid van vereniging, vergadering en betoging kan worden beperkt in dit soort gevallen, als dat netjes via een wet gebeurt en noodzakelijk is in het belang van de openbare orde en de volksgezondheid. Het lijkt allemaal wettelijk te kloppen. Maar wel komt het bestrijden van corona én de handhaving van de openbare orde bij een zeer beperkt aantal mensen terecht. In deze rampentijd wordt van ons verwacht dat we ons gedragen en vertrouwen hebben. Dat vraagt om controle.

Controle is momenteel onder de maat
Die controle is momenteel lastig. De Tweede Kamer heeft niet geregeld dat er digitaal vergaderd mag worden. Digitaal vergaderen stelt ook andere eisen. Naar de rechter stappen vanwege de beperkende maatregelen kan, maar ook de rechtbanken werken op dit moment niet optimaal. Ondertussen wordt er heel veel geld toegezegd en schiet de schuld omhoog. Als je een “intelligente” lockdown instelt, is het ook nodig om noodsteun te geven. Ik wil niet zeggen dat dat onterecht is, je moet er niet aan denken dat de zorg mensen niet meer kan behandelen en de lijken niet meer op tijd begraven kunnen worden. Maar het vraagt wel erg veel vertrouwen. Het kabinet moet maatregelen nemen, terwijl veel nog niet bekend is en wat wel bekend is nog bediscussieerd wordt. Er gaan dus ook zaken mis en er moet gekozen worden tussen meerdere kwaden. Keuzen maken is nodig om deze crisis door te komen. Nu krijgt Rutte steun, maar met wijsheid achteraf zal die steun onvermijdelijk afbrokkelen.

Wat wil ik dan? Onderzoek met onze betrokkenheid
1. Een parlementaire enquête: een parlementair onderzoek waarbij getuigen verplicht kunnen worden te komen en onder ede moeten verklaren. Maar dat is niet genoeg. In deze tijden waarbij van alle burgers vergaand gevraagd is om in te schikken en thuis te blijven, waarbij ondernemers onmogelijk gemaakt is om hun werk uit te oefenen, waarbij het recht op vereniging en vergadering beperkt is, vraagt meer betrokkenheid van ons. Heeft de regering in aanloop van de crisis en tijdens de crisis rechtmatig, effectief en rechtvaardig gehandeld? 

1 a. Ik denk dat daarom juist nu van belang is dat wij burgers kunnen meecontroleren. Ik zou het mooi vinden daarvoor leentjebuur te spelen bij de Amerikaanse jury's. Iedereen kan opgeroepen worden om lid te zijn van een jury. Vraag bijvoorbeeld 100 aselect aangewezen kiesgerechtigde burgers om mee te kijken naar de opzet en uitvoering van het parlementair onderzoek.

2. Regelen in een wet digitaal vergaderen dat parlement (en gemeenteraad waarvoor nu een tijdelijke wet is) kan vergaderen via videoverbindingen. Het is nu niet goed geregeld waardoor het lijkt of het gewoon mag of gewoon niet mag. Er wordt vergaderd met fractievoorzitters, terwijl in de wet iedere vertegenwoordiger is gekozen zonder last of ruggenspraak. Er mag een mengvorm zijn van fysieke en digitale aanwezigheid, wat ongelijke posities mogelijk maakt. Regel het goed!Wanneer mag het, hoe lang, welke regels voor het quorum gelden, welke openbaarheid is er, kortom onder welke voorwaarden mag er videovergaderd worden?

3. Onderzoek naar het handelen van de veiligheidsregio's. Er zijn per regio verschillende aanpakken gekozen, voor wat betreft het handhaven en het ophalen van meldingen. Hoe is dat gegaan? Op welke manier hebben gemeenteraden kunnen controleren of er rechtmatig, rechtvaardig en effectief werd opgetreden. Ook hierbij is het goed dat burgers van de betreffende veiligheidsregio mee kunnen kijken.

4. Onderzoek naar de rol van media. Vaak wordt er alleen gekeken naar de rol van de vertegenwoordigers, die inderdaad een zelfstandige verantwoordelijkheid hebben. Maar de sociale media, de TV, de kranten hebben ook allemaal bijgedragen in de crisistijd. Niet om daarmee af te rekenen, we komen niet aan de vrijheid van meningsuiting, wel om te kijken wat een ieder kan leren voor de toekomst. Wat ging goed, wat kon beter? Ik denk dat de media dit onderzoek zelf moeten inzetten en zelf moeten kijken hoe ze ons er bij betrekken. Zij zijn onze bewakers van de democratie. Ook zij moeten ons vertrouwen verdienen.