donderdag 29 december 2016

Voer een chambre de réflexion in!

Zaterdag 29 oktober wordt CDA-leider Buma platgebeld door zijn Europese partijgenoten. Het staat te lezen in een reconstructie van de Volkskrant over de zoektocht van Rutte om recht te doen aan de bezwaren van de tegenstanders van het Oekraïne-verdrag zonder het verdrag af te wijzen. Buma wordt gebeld, omdat er politieke druk nodig is. Druk op de Eerste Kamer.

Dat is vreemd, want een meerderheid gloort overduidelijk in de Tweede Kamer.

Meerderheid binnen handbereik
VVD heeft 40 stemmen, PvdA 35. Dat is al 75 stemmen. Er waren toch heel veel partijen voor het verdrag? Dan zal er toch wel één lid zijn die het raadgevend referendum wel serieus neemt, maar denkt dat er voldoende recht gedaan is met het Nederlands inlegvelletje bij het verdrag? En inderdaad. Groen Links heeft inmiddels al aangegeven voor te gaan stemmen en D66 denkt ook dat er voldoende recht is gedaan.
Toch zijn we er blijkbaar nog niet. Bij alle commentaren komt op dat de Eerste Kamer er ook mee in moet stemmen. Daarom is die druk op Buma zo van belang.

Even achter mijn oren krabben
De Eerste Kamer heeft nut als instelling die nog eens goed naar wetgeving kijkt, nadat die is aangenomen in de Tweede Kamer en dan met name naar de juridisch-technische aspecten. Natuurlijk loopt een wet een lang traject door vóór de Tweede Kamer erover stemt. En in de Tweede Kamer is er een schriftelijke ronde, mogelijk meerdere en een mondelinge ronde. Toch komen dergelijke fouten regelmatig voor. Bijvoorbeeld als er tijdens het debat nog amendementen komen, waardoor bijvoorbeeld tegenstrijdigheden of onjuiste verwijzingen ontstaan. Met dat argument worden tegenstanders van de Eerste Kamer altijd om de oren geslagen. De fracties in de Eerste Kamer zijn formeel niet gebonden aan regeerakkoorden en kunnen daardoor objectiever naar wetgeving kijken. Het politieke primaat hoort bij de Tweede Kamer.

Dat politieke primaat ligt terecht bij de Tweede Kamer. Daar heeft iedereen voor kunnen stemmen, terwijl de Eerste Kamer getrapt gekozen wordt. In de discussie op argu.com  over afschaffing van de Eerste Kamer zie ik alleen argumenten rond de zorgvuldigheid en kwaliteit. Zoek debatten over de positie van de Eerste Kamer en altijd gaat het over de zorgvuldigheid en reflectie. 

Nu de Eerste Kamer door de Tweede Kamer serieus genomen wordt als politiek forum waar partijpolitieke argumentatie zwaarder weegt dan zorgvuldigheid en kwaliteit, wordt het tijd om de Eerste Kamer af te schaffen.

Kwaliteit en zorgvuldigheid is niet in het geding
Na het Nederlandse inlegvelletje is de zorgvuldigheid en kwaliteit van het Oekraïne-verdrag toegenomen. Als niet-stemmer bij het referendum heb ik niet mijn invloed opgegeven. Ik heb immers voor de Tweede Kamer wel gestemd. Als de Tweede Kamer reden ziet het verdrag te verwerpen, dan heb ik daar vrede mee. Houdt de Eerste Kamer het tegen, dan ben ik belazerd, al sinds de schooltijd dat mij werd wijsgemaakt dat de Eerste Kamer kijkt naar de zorgvuldigheid en wetgevingskwaliteit. Of in elk geval zou het een rem zijn op de waan van de dag.

Op zoek naar een alternatief: de Kamer van Reflectie

Ik zou zoeken naar een alternatief voor de Eerste Kamer. Ik zou pleiten voor de invoering van een chambre de réflexion. Die zou bijvoorbeeld invoering van grondwettelijke toetsing doen en de wetgevingskwaliteit beoordelen. Denemarken, Nieuw-Zeeland en Zweden schaften hun senaten al af. 
En anders het terugzendrecht van de Eerste Kamer wijzigen. Het vetorecht van de Eerste Kamer blijft alleen gehandhaafd als een versterkte (tweederde) meerderheid tegen stemt. Nu is het een Eerste Klas Soap. 

zondag 25 december 2016

Iedereen hoort er bij


Is er een Groter Verhaal nodig over Vooruitgang in de 21ste eeuw? Ik vraag dit omdat er al een tijd wordt gesproken over de behoefte aan een “narratief”, een verhaal dat mensen meesleept. Rob Wijnberg schreef in zijn kerstessay over de behoefte die er zou zijn aan een aansprekend verhaal. Trump en Europese conservatief nationalisten hebben wel een aansprekend verhaal. Zijn belofte: een terugkeer naar de tijd van vóór de globalisering. Toen moslims nog gewoon ‘ver weg’ woonden, terrorisme nog geen importproduct was en de natiestaat er nog toe deed.

Nou krijg ik het moeilijk, want in progressieve kringen moet je niet aan Rob Wijnberg komen. Toch word ik er kriegelig van. Want het is een analyse van niks. Rechtse mensen worden misleid, hen word een vals bewustzijn aangepraat. Die rechtse rakkers beloven iets dat aanspreekt en vooruitgang biedt. Dat klopt niet, dus moet links iets beters brengen, wat misschien ook niet klopt, maar wel leidt tot vooruitgang.

Terug naar de tijd dat je mening telde?
Is de analyse over de conservatieven die alleen terug willen naar de tijd van voor de komst van moslims wel juist? Is het onzin dat ze zeggen dat Nederland weer van “ons” moet worden? Ze zijn toch blank en hebben een voordeel boven die Marokkaanse werkzoekenden? Het zijn toch bij uitstek mensen die genieten van een “white privilege”? Zij kennen niet de onderdrukking en discriminatie die Turkse en Marokkaanse Nederlanders ondervinden? Of de moeilijke positie van lgbt-ers (lesbian, gay, bisexual, transgender)? Wat zeuren ze nou?

Ze zijn ten onrechte boos? Ik denk het niet!

Het is de integratie
Josse de Voogd is een cultureel antropoloog die onderzoek doet naar het raakvlak van geografie, stedenbouw, politiek en maatschappij. Het komt er op neer dat hij niet alleen kijkt naar wat je stemt, maar ook kijkt of je stem mede bepaald wordt door waar je woont. Zo woont er een PVV-stemmer vlak bij mij, maar de meeste wonen in Limburg en Brabant. In het zuiden? Nee, want in Zeeland (met uitzondering van Zeeuws Vlaanderen) dan weer niet. Josse de Voogd heeft veel beter dan Rob Wijnberg door waar het over gaat.

Hij schrijft: “Lange tijd waren de zuidelijke ‘generaliteitslanden’ ondergeschikt aan het koninkrijk en waren katholieken tweederangsburgers. Inmiddels is de achterstand ingehaald, maar oude sentimenten lijken nog altijd een rol te spelen”. De Republiek der zeven verenigde Nederlanden bevatte  Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland, en Drenthe (de laatste viel er buiten). De PVV-ers in Limburg en Brabant vallen daar dus vaak net buiten.

Het gaat ook om mensen met beroepen die er net buiten vallen. De vissers die zich in de steek gelaten voelen. De mensen in de veengebieden (waar vroeger de werklozen aan het werk worden gezet). Die krijgen windmolens voor de deur. (Als die uit eigen initiatief komen, is de acceptatie vele malen groter dan als die plannen van buiten komen). Opvallend is ook de steun in kale akkerbouwgebieden en in regio’s met tuinbouw waar vaak veel Oost-Europeanen werken.

Ze horen er niet bij
Nu terug naar de vraag of de PVV-ers onzin praten als zij vinden dat zij het niet voor het zeggen hebben. Ze hebben gelijk, ze horen er niet bij! Ik zeg niet dat ze het alleen voor het zeggen moeten hebben en mij (of anderen) moeten buiten sluiten, maar ze horen er wel bij! Ook al zijn sommigen, de actieve wervers, zwaar verzuurd en niet te genieten als ze weer de buitenlanders zien als uitsluitend criminelen en terroristen. Want dat is grote onzin en dat weten de PVV-stemmers best. 

Niet het falen van links, maar het verdwijnen van de kerk
Heeft links gefaald? En het midden niet? Is alles de schuld van de PvdA? Het is de samenleving die faalt. Vroeger was de kerk een belangrijke kracht om te zorgen dat iedereen er bij hoorde. Het CDA (KVP, AR, in mindere mate CHU) wist in het bestuur zich te verenigen met of links of rechts. Zie mijn eerdere blog over dreigen helpt niet en het verdwijnen van integrerende krachten. Het CDA was de brug waar Rutte en Samsom naar verwezen bij de start van het kabinet. Maar met de globalisering en zonder de integrerende kerk gaat alle aandacht naar de hoogopgeleiden, de mensen in de grote steden met economisch potentieel. Die verdienen dan het geld. Daar kun je de anderen wat mee helpen. De mensen die de concurrentie aan kunnen en geen problemen kennen maar uitdagingen. De rest hoort er eigenlijk niet bij.  Wie haalt weer iedereen bij elkaar? 

Iedereen hoort er bij
Het is onbegrijpelijk dat Groen Links bijvoorbeeld wel oog heeft voor vluchtelingen, maar niet voor de mensen die zien dat er daardoor minder huurwoningen voor hèn over blijven en daar vragen over stellen. Of die merken dat er mensen in de buurt komen die getraumatiseerd zijn en geen Nederlands spreken, waardoor de samenhang in de buurt minder wordt. Als iedereen er bij hoort, waarom kijken we dan wel naar het aantal jonge zwarten op de universiteit, maar niet naar het aantal jongeren uit Feijenoord of Spijkenisse die het tot de universiteit schoppen? En worden die 65-ers niet ook te gemakkelijk afgedankt en weggezet? Nee, ze zijn helemaal niet arm zoals Krol beweerd, maar ze hebben wel weinig het gevoel dat ze er bij horen, dat het nog hun samenleving is. Er is behoefte aan erbij horen. 

Er is behoefte aan integrerende kracht in een echte SAMENleving. Fijne Kerst allemaal.