woensdag 26 november 2014

Inbeuken op de rechter die je geen gelijk geeft?

Als een rechter metro-columnist Jan Dijkgraaf niet gelijk zou geven in een rechtzaak, dan zou hij 'm over tafel trekken, op zijn ogen timmeren en 'm met een welgemikt knietje (of 120) voor altijd onvruchtbaar beuken. Dat is nogal wat. Nog net geen doodsbedreiging als je hem niet gelijk geeft! Laat varen die waarheidsvinding, Jan is veel te boos! (hier)

Als een rechter iemand een taakstraf geeft omdat onvoldoende bewezen is dat iemand te snel heeft gereden en dus niet te stellen is dat het gaat om dood door schuld, ben je boos. Zeker als de omstandigheden eerder wijzen op schuld. Maar dan?
Ik begrijp best dat mensen soms emotioneel reageren. Zij zijn overtuigd dat de dader schuldig is, maar de rechter acht dat niet bewezen. Het is fout als je dan een stoel naar de rechter gooit, maar de rechter heeft geen aangifte gedaan, want hij voelde mee met de emotie van de vader die woedend was.

De rechtbank is nagegaan of vastgesteld kan worden of de verdachte dusdanig hard heeft gereden dat de verdachte te hard reed. Proeven sluiten niet uit dat de auto van verdachte door een eventuele andere oorzaak is gaan slingeren. In een proces is waarheidsvinding belangrijk en soms is iets niet bewezen. Dat is bijna niet te verteren. Hoewel je niets wint met wraak is het idee dat de dader er makkelijk vanaf komt gruwelijk, zeker als de schuld zo aannemelijk lijkt. In beroep gaan ligt voor de hand.

Maar nu even kijken naar de columnist die hier over schrijft dat hij alle rechters alvast waarschuwt dat ze voor altijd onvruchtbaar gebeukt zullen worden als ze bij hem de verdachte niet zouden aanmerken als schuldig? Jan Dijkgraaf wordt er lekker populair mee, want op internet zagen we meer doodsbedreigingen. Dat is opruiend, maar vooral een welgemeende bedreiging voor de rechter. Jan Dijkgraaf is niet overmand door emoties, maar heeft hier over nagedacht.

En ja, hij meent dat het juist is de rechter nu alvast te waarschuwen. Als Jan Dijkgraaf ooit voor de rechter komt, slaat hij er op los als hij niet gelijk krijgt. Lijkt mij strafbaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten