woensdag 25 april 2018

Waarom blijven die herindelingen doorgaan?


In de Groningse gemeente Haren stemde een grote meerderheid van de inwoners tegen een fusie met Groningen. Inmiddels is toch tot de fusie besloten. De argumentatie is vooral bestuurlijk: de taken van de gemeente zijn gecompliceerder geworden, de “bestuurskracht” is te gering. De verarming door deze herindelingen wordt gebagatelliseerd: uiteindelijk wennen ze wel. Maar de verarming is er wel

Voordelen nooit bewezen
Het is bekend dat kleine gemeenten steeds meer moeten samenwerken in regionale organisaties. Wie controleert die onderlinge afspraken in de regio namens de bevolking?  Er zit een bepaalde logica in. En hoe inefficiënt is het niet om met die kleine gemeenten te blijven werken? Tegelijk blijkt het als je wat afstand neemt vooral een bestuurlijke logica, want de Nederlandse gemeenten zijn als je het bekijkt op Europees niveau eerder groot dan klein. Het is ook niet zo dat de gefuseerde gemeenten ineens efficiënter zijn, wat een beetje tegen je gevoel ingaat.  Dat bleek uit onderzoek van het COELO. In Denemarken lukte het overigens wel om schaalvergroting te koppelen aan efficiëntieverbetering.

Nadelen zichtbaar
De tegenstanders van herindeling argumenteren minder bestuurlijk. Het gaat hen om de herkenbaarheid van het bestuur en grotere legitimiteit. Inwoners van gemeenten met minder dan tienduizend inwoners hebben drie keer zo vaak contact met politici als de bevolking van gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners. Daar wordt dat overgelaten aan ambtenaren. Nog mooier: de representativiteit van deze participanten is in de kleinere gemeenten groter.

Fusies vooral in het voordeel van de beslissers
Het blijft lastig . De fusies worden uiteindelijk doorgezet in een bestuurlijke setting. De mensen die uiteindelijk oordelen zijn tevens de mensen die erg gevoelig zijn voor bestuurlijke logica en van grotere gemeenten profiteren. Ondertussen is er in de gewone wereld juist herwaardering voor het kleine. Zo merken we dat er al jaren geklaagd wordt over twee zaken: bestuurlijke drukte en gering vertrouwen in de politiek. Zou het kunnen dat door de schaalvergroting het bestuur van onze samenleving steeds anoniemer is geworden? Ik denk het wel.

Hier zie je hoe hard het is gegaan met de gemeentegrootte

Alternatieven blijven experimenten
Ondertussen gaan de fusies door. Maar wat er in de plaats komt om die democratische betrokkenheid van mensen bij de politiek te vergroten weten we niet. Veel experimenten, wijkbudgetten waarvan gesteld wordt dat de democratische legitimiteit gering is en meer participatie van mensen die hun weg goed weten te vinden in de bestuurlijke bureaucratie.

Het plaatje is al van even terug. Inmiddels staat de teller op ruim 44.000 inwoners per gemeente. Haren was niet eens zo klein met 18.000 inwoners. Toch werd de gemeente gedwongen samen te gaan met Groningen en het (erg kleine) Ten Boer. 

Toch triest...
Herindelingen zijn natuurlijk best handig voor provinciale bestuurders en het rijk. Dat is waarom het blijft doorgaan. Fuseren is vooral in het voordeel van de beslissers en dat zijn niet de inwoners. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten