dinsdag 4 oktober 2011

Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? (Een rekening van 175 euro!)


Er staan nu 19.000 fietsen rond Utrecht CS. Dat is veel en bovendien een verheugend feit. De combinatie fiets en trein is een winnende. De NS denkt zelfs aan een verdubbeling van het aantal fietsen. Het college van B&W in Utrecht denkt deze trend tegen te gaan door betaald fietsparkeren in te voeren. Het plan is om 22.000 betaalde plekken te bouwen, terwijl de gratis fietsenrekken zullen verdwijnen.

Dit zal de overlast niet tegen gaan. Leer mij de fietsers kennen die hun fiets dan iets verder van het station gratis stallen. Ik heb even berekend wat dit betaald parkeren kost. Om de stallingen te kunnen bouwen is bovenop eerder vastgestelde budgetten een extra investering nodig van 16 miljoen euro. De jaarlijkse beheerkosten worden berekend op 3 miljoen euro. Dat kost per fietser per jaar zeker 175 euro, waarvan 136 euro alleen al aan de beheerkosten. Wat kan je niet doen voor zo'n bedrag om het fietsen te stimuleren?

Volgens de Fietsersbond zou het met bijdragen van Rijk, gemeente en NS mogelijk moeten zijn alle plaatsen gratis aan te bieden. Een variant daarop is gratis parkeren gedurende de eerste dagen en betalen na die periode van onafgebroken stallen. Ten slotte is het ook mogelijk een slimme variant te ontwikkelen met een combinatie van onbetaalde en betaalde plekken, met een duidelijk kwaliteitsverschil. De betaalde plekken zouden dan dicht bij de perrons moeten zijn en er zou veel extra service geboden kunnen worden om zoveel mogelijk fietsers te verleiden om betaald te parkeren. Veel beter naar mijn idee! Het innen van de bijdrage voor de fietsplek kost relatief veel geld, misschien is wel meer dan de helft van het geld bedoeld als inningskosten. Zonde!

Het is een raadsel waarom het college met zo'n voorstel komt. Het ontmoedigt mensen om de gemakkelijke en milieuvriendelijke vervoerscombinatie fiets-trein te kiezen. De drempel om voor de bus te kiezen is een stuk lager als het prijsverschil kleiner wordt.

Daarom steun ik van harte de petitie van de Fietsersbond: U kunt deze hier ondertekenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten