woensdag 28 maart 2012

Kies egoistisch in debat over ontwikkelingssamenwerking


Het is maar goed dat alles ter discussie staat in de onderhandelingen over de begroting van 2013. Ik heb namelijk een heel goed idee om Nederland gelukkiger te maken. Het gaat over ontwikkelingssamenwerking waar Nederland veel geld aan uitgeeft, terwijl de resultaten moeilijk bewijsbaar zijn en in het verleden zelfs wel eens negatief uitvielen. Reden om over ontwikkelingssamenwerking te schrijven.

Nederland geeft veel uit aan ontwikkelingshulp. Bijgaand plaatje is niet helemaal recent, het gaat om 2009 en inmiddels is de bijdrage van Nederland gezakt naar 0,7% van het BNP. De echte gulle gevers zijn de Zweden, Noren, Luxemburgers, Denen, Nederlanders en Finnen. Mogen we de kritikasters van het budget voor ontwikkelingssamenwerking geloven, dan moeten we snel onze bijdrage reduceren, het liefst tot nul.


Natuurlijk kunnen we ons afvragen of de arme landen daar veel mee opschieten. Bill Gates heeft onlangs nog een klemmend beroep gedaan op Nederland om niet te bezuinigen. Hoe blij ik ook ben met zijn bijdrage, laten we ons eens wat egoïstischer opstellen. Laten we eens kijken wat het onszelf brengt.

Nee, ik heb het niet over contracten voor het uitbaggeren van havens of andere projecten die Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden mogen uitvoeren. Laten we gewoon eens lekker naar onszelf kijken. Worden we er gelukkig van?

Daarvoor moeten we bij de geluksprofessor Ruut Veenhoven zijn. Hij brengt mij al een eerste tegenvaller: “er is een geringe correlatie tussen inkomen en geluk”. Ja, wel als je arm bent. Maar: "Naarmate we rijker worden neemt het marginaal geluksrendement van verdere welvaartsgroei af.” 

Daarom heb ik Veenhoven even terzijde geschoven en ben ik te rade gegaan bij Elisabeth Dunn. Zij schreef “If money doesn't make you happy then you are'nt probably spending it right” en “Spending money on others leads to higher happiness than spending on yourself”. De beste correlatie tussen geld uitgeven en gelukkig worden ligt bij mensen die geld uitgeven aan cadeautjes voor anderen en aan goede doelen.

Dat heb ik even gecheckt en inderdaad. De landen die het meeste aan ontwikkelingshulp besteden zijn tevens de gelukkigste landen. Je zou misschien zeggen dat het de rijkste landen zijn (zoals de VS), dat is echter niet het geval. Er zijn landen die ook gelukkig zijn en minder geven. Maar de correlatie is er en zeer sterk zelfs.

Mijn advies: kies niet voor geld, zet je niet vast op stokpaardjes, maar egoistisch voor geluk en handhaaf de bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking op minimaal 0,7%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten