zaterdag 27 juli 2013

Ons land, onze regels

We hebben in Nederland een rechtsstaat. Gelukkig, want een rechtsstaat beschermt burgers tegen de overheid en beschermt burgers tegen elkaar. Het komt er op neer dat iedereen gebonden is aan recht. Daarom draagt vrouwe Justitia ook een blinddoek. Of degene die voor de rechter staat nu arm of rijk blank of zwart, dun of dik, machtig of onmachtig is, het mag niet uitmaken. In Rusland zien we wat er gebeurt als dat niet zo is. Maar ook in China of in Noord Korea gaat de blinddoek gemakkelijk af. Dat is het verdedigen waard.

Scheiding der machten en beschermen tegen willekeur
Scheiding der machten is een tweede wezenlijk element van de rechtsstaat. Verschillende ambten met eigen bevoegdheden controleren elkaar. Deze checks and balances voorkomen dat een bepaald overheidsapparaat zijn macht zou misbruiken. Hiervoor is van belang dat de regelsteller en de uitvoerder van een regel niet in één ambt verenigd mogen zijn. Anders kunnen overheidsdienaren te gemakkelijk zelfontworpen regels botvieren op de burger. Daarom bepaalt niet de overheid de strafmaat, maar de rechter. 


Opnieuw gaat hier op dat datzelfde geldt voor burgers. Om willekeur te voorkomen bepalen niet de burgers de strafmaat, maar de rechter. Zo wordt voorkomen dat burgers bij de strafmaat laten meewegen of iemand populair is of niet. Of dat iemand blowt of niet, of Bulgaar is of niet. Het gaat om de rechter die waarheid vindt en straf oplegt, niet om burgers die wraak kunnen nemen.

Dat is het verdedigen waard. Ons land, onze regels. Het is dan ook vreemd dat het opzetten van een lynchactie tegen de Milen Y, die een jongetje doodreed juist komt van de facebookpagina Ons Land, Onze regels. De oproep vinden we ook op de pagina Nederland, mijn vaderland. We zijn namelijk zo blij dat eerwraak, lynchen, heksenjacht en willekeur in strafoplegging in ons land niet mag. Waarom dan het lynchen en de heksenjacht weer herintroduceren? 

Ook hufters beschermen, als ze zich maar houden aan de wet
Maar goed, ik gun ook in ons land, met onze regels, mensen die domme dingen doen een facebookpagina. Zolang ze zich maar houden aan de wet. Want dat is nu juist de verworvenheid van ons land: iedereen is gelijk voor de wet. Iemand die veroordeeld is (of nog moet horen wat het wordt) moet niet hoeven onderduiken omdat mensen zijn straf te laag vinden. Iemand die zijn straf te laag vindt, mag dat zeggen, als er maar niet opgeroepen wordt tot wraak of direct bij de rechtbank klappen uitgedeeld worden!

P.S. De rechter veroordeelde Milen Y tot 7 maanden cel en vier jaar lang mag hij geen auto rijden. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten