vrijdag 20 april 2012

Frisse en verantwoordelijke jongeren moeten zich richten op de samenleving


Hoera! Iedereen is erg blij met het initiatief van Sywert van Lienden. Het staat zelfs op de site van de G500: het gaat om “frisse verantwoordelijke jongeren”. Ik gruwel een beetje van die uitdrukking en dat is goed, want ik ben 50+ en de jongerenbeweging moet schuren en pijn doen, zij het in dit geval vooral aan mijn oren. Welke journalist zou niet blij zijn met die frisse nieuwe gezichten? Dat mensen blij zijn heeft ook te maken met de boodschap. De strategie is echter verouderd en teveel gericht op geld, met name dat van de overheid. 

De groep 500 constateert dat hervormingen uitblijven en de rekening doorgeschoven wordt. Die constatering deel ik, hoewel ik niet denk dat de rekening wordt doorgeschoven naar de jongeren, maar naar de toekomst. Het zou kunnen zijn dat 35+ers meer de klos zijn dan 35-, maar dat doet er even niet toe.

Je zou zeggen: geen stukje nodig. We zijn blij met de G500, hun programma deugt, de initiatiefnemer heeft bij het LAKS laten zien een talent te zijn. Kan niet meer stuk. Het wordt getweet, gefacebookt en ook DWDD zag dat het goed was. 

Maar nu de strategie en de inhoud.

De G500 wil invloed door te infiltreren in vehikels die op sterven na dood zijn. De club wil jongeren lid laten worden van politieke partijen. Probleem van politieke partijen is dat ze weliswaar de media domineren als zijnde de plaatsen waar de besluiten worden genomen, maar dat ze dat in werkelijkheid niet zijn. Politieke partijen organiseren geen draagvlak meer in de samenleving voor moeilijke keuzen rond de toekomst. De G500 volgt nu de politieke partijen en probeert de keuzen te beïnvloeden door op congressen amendementen aangenomen te krijgen. Dat is nogal de strategie van de jaren 60, 70.

De enthousiaste reacties geven ook geen blijk van de behoefte om de Nederlandse samenleving te overtuigen van de moeilijke keuzen rond financiële hervormingen en kwaliteit van publieke voorzieningen. Eigenlijk is het meer: “Hoera, weer iemand die mijn mening deelt dat er wat moet gebeuren”. Zo overtuigen we de samenleving niet. Willen de 60-ers langer doorwerken omdat DWDD dat vindt en het CDA en de PvdA zijn om? Ach nee, mensen zijn helemaal niet gebonden aan politieke partijen, voor de oude partij staat al snel een nieuwe op.

De G500 zal ook mensen moeten overtuigen. Dat vraagt ook iets meer samenhang in het programma van de G500. Wat is nu echt de onderliggende gedachte? Neem de liberale gedachte om mensen vrijheid te geven hun eigen pensioenfonds te kiezen en individuele pensioenrekeningen te introduceren. Dat zet weliswaar een goede druk op het pensioenstelsel, maar is een beetje oude politiek. Het kopieert de VS: eigen verantwoordelijkheid versus geregeld door de overheid. Begrotingsprobleem en probleem van afwaarderen opgelost! (Het wordt dan een individueel probleem). Is het niet mogelijk daarin iets nieuws te introduceren? Pensioen by default met de mogelijkheid om te kiezen voor opt-out, zelf doen? Dat principe “overheid by default, mogelijkheid om zelf te doen” kan dan ook in de sociale zekerheid en zelfs in het onderwijs.

Waarom pak ik dit punt? Vooral omdat de G500 te sterk geld gestuurd is.

Neem ook de G500 over de zorg. Dat gaat over de kosten en wie die betaalt. Opnieuw het probleem van de rijksbegroting. Het probleem van de zorg is dat deze wel betaalbaar is, maar dat om zo door te kunnen gaan 100% van de nieuwe arbeidskrachten in de zorg moet werken. De WRR zei daarover “De personele en infrastructurele opdrachten die aan de vergrijzing kleven, zijn echter taaier. (...) Dat betekent dat niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van de professionele zorg aan hoge eisen zal moeten voldoen, en aan deze eisen kan alleen tegemoet worden gekomen als in het komende decennium alle schoolverlaters in de zorg gaan werken en alle nieuwbouw speciaal op ouderen wordt afgestemd.” (Uit WRR Verzorgingsstaat herwogen) Dat is pas een echte uitdaging voor de jongeren!

De G500 is teveel een politieke partij en teveel gericht op de rijksbegroting. Deze G500 kan zoveel meer! Ga de straat op en confronteer de samenleving!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten