maandag 23 maart 2015

Hoe goed is mijn rekenkamer????

Gemeenten geven nogal wat geld uit. Je moet er maar op hopen dat de gemeenten goed met dat geld omgaan. Natuurlijk zit er een vertegenwoordiging van de inwoners om op te letten of de gemeenten niet meer geld uitgeven dan nodig om de bedoelde resultaten te bereiken.Maar wordt die vertegenwoordiging goed voorzien van munitie om het gemeentebestuur te beoordelen op efficiëntie en effectiviteit? Pleidooi voor een vergelijkend beeld van de kwaliteit van rekenkamers.

Met alle respect voor de mensen die bereid zijn om in de gemeenteraad te gaan zitten, zij moeten natuurlijk wel goed gevoed worden door de buitenwereld. De accountant controleert of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en de uitgaven rechtmatig zijn. Maar dat zegt nog niet of de raad dezelfde resultaten met minder geld had kunnen bereiken. Daarvoor zijn onderzoeken naar de doelmatigheid nodig. Ook dat is nog niet voldoende, want het college van B&W stuurt die onderzoeken aan. Om zeker te zijn dat de gemeenteraad goed op het geld let is er dan nog de lokale rekenkamer. Die kijkt naarde doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur”.

Rekenkamer enorm belangrijk om ons vertrouwen te geven
De rekenkamer is nogal belangrijk, want de raad kan geen betrouwbaarder beeld krijgen van hoe de gemeente met het geld omgaat. Het is jammer dat we als burgers zo weinig weten van de gemeentelijke (of gemeenschappelijke) rekenkamer. Het zou ons vertrouwen in de raad helpen als we weten of de gemeenteraad goed gevoed wordt met onderzoeken van de rekenkamer.
Dat we dat niet weten is vreemd. Er is bijvoorbeeld fors bezuinigd op rekenkamers. Weten we of de rekenkamers het werk nog goed kunnen uitvoeren? Hebben die onderzoeken invloed? Accountants worden gecontroleerd en nog gaan die wel eens in de fout, waarom weten we dan zo weinig over de rekenkamers? Worden de gemeenteraden dan niet door de pers kritisch gevolgd?

Een rekenkamer kijkt naar de effectiviteit en doelmatigheid van het gevoerde bestuur in de gemeente. Dat vraagt gedegen onderzoek. Dat is nogal eens saai en de uitkomsten komen als er vooral aandacht is voor nieuw beleid en nieuwe kwesties. Daarom lezen we weinig over de rekenkamers in de gemeenten. Als we al over de gemeente lezen, want de lokale nieuwsvoorziening laat ook al te wensen over (ook wegbezuinigd), zodat we ons vaak moeten voeden met de informatie die de gemeente zelf levert.

Een kleine wereld die best wat weet over de kwaliteit en doeltreffendheid
Ik kom nog wel eens in het wereldje van de rekenkamers en het is een vrij kleine wereld. Diverse mensen zitten in meerdere rekenkamers. Je zou dus zeggen dat er een aardig beeld is bij dat kleine wereldje wie het goed doet en wie niet?

Waarom is er geen onderzoek naar de kwaliteit van de rekenkamers? Ik denk dat het belangrijk is dat de politiek tegenkracht krijgt en dat er onafhankelijk onderzoek is naar de effectiviteit en doelmatigheid. Weten de raadsleden wel of hun rekenkamer goed is? Er zijn gemeenten die 6 euro per inwoner aan de rekenkamer uitgaven, er zijn gemeenten die op een koopje uit zijn en minder dan een euro uitgeven. Is dat niet vreemd?

Visitatie van rekenkamers of een ranglijst met beste koop en voordelige keus
Ik stel voor dat er een visitatie van rekenkamers komt. Onafhankelijke experts geven een beeld van de kwaliteit van de onderzoeken en de omgang met de raad om te zien of de onderzoeken dat effect hebben wat ze bedoelen te bereiken. Niet afrekenen, wel meer rekenschap! Maak maar duidelijk of die bezuiniging op de rekenkamers geen kwaad kon, vertel ons als burgers of het budget een farce is of juist toereikend? Voor mijn part komt er een Elsevier-ranglijst van de beste rekenkamers en de rekenkamers die het meeste waar voor ons geld geven.

Want met goede tegenkracht kunnen we meer vertrouwen op ons gemeentebestuur!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten