dinsdag 24 september 2013

War on drugs als kostenpost

Je hebt bezuinigingen en gericht beleid om geld te besparen. Een van de mogelijkheden om gericht geld te besparen is het stoppen van de oorlog. De oorlog tegen drugs dan he? Oorlog kan een noodzakelijk kwaad zijn, maar we doen ons best om oorlog te voorkomen? Niet in het geval van de War on Drugs.

De War On Drugs lijkt een soort geloof tegen alle wetenschappelijke bewijzen in. De slachtoffers in de producerende landen en in de gebruikerslanden kunnen ons blijkbaar te weinig schelen. Ook is het vreemd dat de vermenging van de drugscriminaliteit met de gewone legale bedrijven nog steeds doorgaat. Daarom maar eens een gewoon financieel argument. 
Het meest recente onderzoek suggereert dat het Verenigd Koninkrijk kan profiteren van legalisering van cannabis. Het rapport van het Instituut voor Economisch en Sociaal Onderzoek aan de universiteit van Essex brengt de kosten en baten in beeld van de invoering van een vergunningsstelsel met gereguleerde marihuana in Engeland en Wales. In de Economist van deze week staat berekend dat de besparing oploopt tot 361m £ ($ 574m) per jaar. Hier bovenop komt de fiscale winst uit heffingen op cannabis verkoop met £ 900m. Men bootst het model van tabak na, met directe controle van het product en leveranciers, een verbod op reclame, en tal van gezondheidsvoorlichting. ” Aldus The Economist .

Interessanter zijn de andere winsten:
  1. Mensen die aan het werk zijn, in plaats van in de gevangenis.
  2. Minder criminaliteit, minder vermenging tussen winst uit onderneming en uit criminaliteit
  3. Minder slachtoffers van drugscriminaliteit in de drugs producerende landen (!!)
  4. Betere controle op de kwaliteit van de cannabis en mogelijkheden om mensen te waarschuwen voor cannabis met hoge concentratie THT
  5. Minder overlast

  6. Mensen die minder snel over zouden stappen op hard drugs (in dat laatste effect geloof ik niet helemaal, maar goed).

Maar nogmaals: als je het niet kan schelen, doe het dan voor het geld! 

Overigens merkt de Economist op dat het aantal cannabis gebruikers daalt. Dat zou mede komen doordat de concentratie THT zo hoog is geworden. Daar zien we meteen het gevaar van legalisering: de overheid krijgt er belang bij om het gebruik niet te ontmoedigen. Er zou druk komen om de concentratie THT te verlagen het het aantal tevreden rokers weer te laten stijgen. Maar Ik ben daar niet bang voor. De rokersmarkt heeft een dergelijke verandering bij de overheid ook niet laten zien. Kortom: doen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten