zondag 31 maart 2013

Paasgedachte


Het is zo oud als de wereld. Problemen, natuurrampen, onverklaarbare ziektes: ze worden opgelost door het aanwijzen van één persoon of groep die men ziet als verantwoordelijk voor de problemen. De zondebok. Hij moet geofferd worden: verdreven uit de gemeenschap, gestenigd of opgejaagd naar buiten het dorp. Het werkt ook: het volk wordt verenigd op de haat voor een vijand, wordt sterker en overwint de problemen.
Wikipedia zegt over de zondebok: “Het begrip zondebok wordt gebruikt om iets of iemand aan te duiden die de schuld van velen op zich geschoven krijgt. De zondebok is hierbij niet altijd onschuldig of schuldig maar het begrip impliceert wel enige onterechte schuld. Het spreekwoordelijk begrip omvat een schuldvraag die bij de echte offerande niet ter sprake kwam.

Het kon dus ook een dier zijn dat geofferd moest worden, maar een vreemde leek wel een mooier offer dan een bokje of arm schaap.

Het is daarom dat het paasfeest van de Christelijke kerk zo mooi is en misschien wel staat boven andere godsdiensten. Alle godsdiensten leveren hoop en stimuleren in dit leven goed te doen. Alle godsdiensten geven rust aan mensen die dood gaan. Het Christendom zorgt voor een oplossing van het probleem van de aloude zondebok. Iedereen maakt fouten, het Christendom zegt dat Jezus de rol van zondebok op zich neemt. (Johannes 2:2 "En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze maar voor die der gehele wereld.")

Jammer dat ook in de christelijke wereld dit niet erg serieus wordt genomen en dat men nog steeds zondebokken aanwijst. De joden, de Marokkanen, de homosexuelen, noem maar op. Tot en met de gerefomeerden die de katholieken aanwijzen en omgekeerd.

En toch was het een goed idee. Niet de wederopstanding moet dus gevierd worden, maar dat iemand de rol op zich neemt als zondebok, opdat anderen van die rol gevrijwaard blijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten