donderdag 6 december 2012

Worden lager opgeleide ouders overvraagd?

Interessante stof in het Sociaal Cultureel Rapport 2012. Laag opgeleide ouders hebben het moeilijk als de school een beroep op hen doet om de kids te helpen. Zij ondervinden daarvoor weinig begrip van anderen. Dat is niet terecht.

Laag opgeleide mensen zonder kinderen thuis zijn duidelijk van mening dat ouders thuis meer moeten doen om hun kinderen te helpen bij het leren. Dat vinden zij meer dan hoog en midden opgeleiden. Maar dan de laag opgeleide ouders mèt kinderen: zij zijn minder dan anderen deze mening toegedaan.

Eerst de mensen zonder kids. Zij zijn het redelijk eens over de verhouding school en ouders. Ouders moeten thuis meer doen om hun kids te helpen met leren. Vooral de laagopgeleiden vinden dat. En ouders moeten ervoor zorgen dat kinderen zich houden aan de regels op school! 
Dan de ouders met kinderen thuis. Nu zijn vooral de lager opgeleiden het niet zo eens met de stelling dat ouders kinderen moeten helpen met leren. Zij vinden ook niet dat ouders te gemakkelijk verwachten dat de school wel opvoedkundige taken overneemt.Zij vinden beduidend minder dan anderen dat ouders ervoor moeten zorgen dat kinderen zich houden aan de regels op school.

Het zijn interessante grafiekjes uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2012 over verantwoordelijkheid van burgers.  

Hier in een grafiek de verschillen qua opvatting tussen mensen met en zonder kinderen in huis. Hoe verder de balk naar rechts loopt, des te meer is men het eens met de stelling.


Interessant, want vooral lager opgeleiden voelen zich de arbeidsmarkt opgeduwd en menen dat ze het al moeilijk hebben. De onderzoekers stellen "De veronderstelling is dat  ouders zich als partner van de school willen en kunnen inzetten. Dit gaat voorbij aan het feit dat ouders soms om heel uiteenlopende redenen niet actief zijn, of minder zichtbaar actief. Ook al doen sommige hogeropgeleide ouders niet altijd mee op school, ze ondersteunen doorgaans wel hun kinderen thuis. Ouders die het Nederlands niet goed beheersen of hun weg weten in het onderwijs, hebben daar juist meer moeite mee. Het is kortom maar de vraag of alle ouders de door de  overheid beoogde verantwoordelijkheid op zich zullen nemen."

Eigen verantwoordelijkheid mogelijk maken, niet er op rekenen
De eigen verantwoordelijkheid bij het onderwijs is een lastig thema dat zichtbaar maakt dat het rekenen op de eigen verantwoordelijkheid glad ijs kan zijn. Ik begrijp dat heel goed. Immers: de verschillen tussen een gezin met hoogopgeleide ouders en een gezin met laagopgeleide ouders zijn groot. Ouders met een lage opleiding worden mogelijk overvraagd. De taal- en rekenopdrachten van mijn dochtertje van 11 zijn voor de laag opgeleide ouders best pittig.

Eerder gaf ik al aan dat het probleem van lageropgeleiden is wel degelijk groot is. Het heeft te maken met de ouders, maar het is niet op te lossen door de ouders zelf. (hier)

Mensen hebben minder de neiging rekening te houden met de omstandigheden waarin lager opgeleide ouders zich bevinden. Het feit dat ouders het druk hebben vinden de meeste mensen geen excuus. De laagopgeleide ouders zijn hier het meest sceptisch over. Zij weten immers waar ze het over hebben!

Alle reden om in het onderwijs stevig verschil te maken tussen kinderen. Geen gelijke behandeling dus, maar met name kinderen van laag opgeleide ouders (en de ouders zelf) stevig ondersteunen.

P.S. Het Rapport bevat wel meer zinnige analyse over verantwoordelijkheid. Daarbij kun je vragen gaan stellen of de verschuiving die gaande is, goed doordacht is. Het SCP noemt het "afname van publieke rechten en de toename van private bijdragen". Een beroep op de burgerGeen opmerkingen:

Een reactie posten